Strukturerade investeringar 

Strukturerade investeringar är ett samlingsbegrepp för en mängd olika sammansatta finansiella värdepapper där aktieindexobligationen är den mest kända. Strukturerade placeringsprodukter bör vara en naturlig del av varje väldiversifierad portfölj, främst som komplement till traditionella fond- och aktieinvesteringar. Strukturerade placeringsprodukter lämpar sig ofta väl när det gäller att ta del av exotiska, svårtillgängliga marknader där möjligheterna att investera direkt via aktier eller fonder är begränsade.

Strukturerade investeringar delas oftast in i två kategorier: Kapitalskyddade placeringar samt Icke kapitalskyddade placeringar. Dessa skiljer sig markant åt med avseende på risknivå och avkastningsprofil. Den kapitalskyddade placeringen kan jämföras med att köpa en obligation och en option, medan en placering utan kapitalskydd som exempelvis ett indexcertifikat är att likna vid en ren aktieplacering, det vill säga hela det investerade beloppet riskeras.