Zinzino har under de senaste åren haft en god försäljningstillväxt. Utvecklingen under 2010 har följt samma trend. Nu kommunicerar bolaget en ökad tillväxttakt under juli och augusti.

Zinzino delgav i memorandum publicerat 15 september att resultatet för koncernen första halvåret var negativt -1,1 mSEK, försäljningen uppgick till 26,4 MSEK (+22%). Resultatet påverkades bla av att Zinzino genomfört marknadsåtgärder i form av ökade säljprovisioner till alla oberoende återförsäljare under första halvåret. Syftet med åtgärden var att stimulera försäljningen för att skapa skalfördelar och lönsamhet i verksamheten.

Nu har ovan nämnda åtgärd givit effekt och ackumulerad försäljning januari-augusti uppgår till 37,0 mkr (29,5) vilket motsvarar en ökning på 25 % mot föregående år samma period.

Zinzinos försäljning under juli och augusti månad uppgick till 10,6 mSEK, vilket motsvarar en försäljningsökning på 33 %. Detta är i särklass den bästa försäljningsökningen under en två månaders period i Zinzino's historia. Dessutom är nettoresultatet för juli och augusti positivt, vilket bevisar att verksamheten med nuvarande försäljningsnivåer passerat break-even.