Plagazi utvecklar maskiner för att göra vätgas av olika former av avfall. Företaget har under en längre tid planerat för en notering av sina aktier men de verkar ha blivit något uppskjutna. Det senaste är att rederiet Gotlandsbolaget gör en betydande investering vilket även är början på ett strategiskt samarbete. Med tanke på hur stort fokus samhället nu har på vätgas så borde företaget vara av intresse.