Train Alliance försörjer tågoperatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och logistik. Analytiker rekommenderade denna noteringsemission och intresset visade sig också bli stort, hela 22 000 personer tecknade sig för aktier. Noteras på First North torsdag den 20 februari.