Sonic Biotech är ett medicinteknikbolag som utvecklar instrument för att behandla cancer genom ny teknik baserad på ultraljudsenergi. Tekniken sönderdelar tumörvävnad och genererar ett kraftigt immunsvar. Metoden är skonsam för patienten och förmodas ge minimala biverkningar.

Sonic Biotechs presumtiva primära kunder är sjukhus över hela världen som bedriver tumörbehandling. Företaget befinner sig fortfarande i ett tidigt stadie, men har börjat staka ut vägen framåt med kapitalanskaffning. Företaget är idag onoterat, men en notering på NGM eller Nordic MTF finns säkert med i en långsiktig plan.


Lär dig mer om hur du köper och säljer onoterade aktier.