Per H Börjesson, VD på Spiltan, förespråkar att Warren Buffett bör få Nobelpriset i ekonomi.
  

​”Warren Buffett, världens bästa aktieplacerare som under en 55-årig investerarkarriär med en långsiktig köp- och behåll-strategi på aktiemarknaden fått fantastiska resultat borde få Nobelpriset i ekonomi 2011. Att ge en praktiker priset skulle också höja imagen på ekonomipriset som kritiseras för att de flesta pristagare skapat komplexa finansiella formler vilket är en anledning till att kortsiktigheten ökar i finansbranschen. Genom att uppmärksamma Warren Buffetts livsgärning och peka på att långsiktigheten vinner över kortsiktighet skulle få fler sparare att se honom som en förebild” säger Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan.

En av den moderna finansteorins viktigaste teser är den Effektiva Marknads Teorin (EMT) som anser att all tillgänglig information om en aktie är reflekterad i aktiens pris. Slutsatsen att aktieanalys är värdelös för den framtida värdeutvecklingen beror på information som inte är tillgänglig idag. Förespråkarna för de nya teorierna förklarar Warren Buffetts framgångar (över 20 % i årliga avkastningar) som ren tur. Buffett svarar att om marknaden ofta är effektiv innebär inte det att den alltid är effektiv. Skillnaden är som natt och dag. Om Buffetts och andra framgångsrika placerares framgångar skulle förklaras med tur finns det också en chans att en apa som sätts framför ett tangentbord skulle kunna skriva Shakespeares Hamlet.

”Problemet med de avancerade finansiella formlerna med grekiska bokstäver är att de försöker förklara all finansiell verksamhet. Det fungerar i naturvetenskapen men inte i ekonomiska sammanhang där det också kommer in mänskliga beteenden som inte är rationella. Dessutom inträffar det inom ekonomi saker som ingen räknat med och då fungerar inte modellerna. Att ge en praktiker priset skulle visa att ekonomiska modeller ofta, men inte alltid, ger en bra bild av verkligheten” fortsätter Per H Börjesson.
 
Se två filmer helt gratis. Den första är en biografi om Warren Buffett. Samt dokumentären Warren Buffett - The Worlds greatest money maker. Det är två riktigt intressanta filmer om oraklet från Omaha.