Marknaden för prospektering av metaller och råvaror i Norden drabbades inte så hårt av finanskrisen som många hade förutspått. Nästan tvärt om, priserna har hållit sig på samma nivå och har under slutet av 2010 börjat att stiga.

Läs mer om marknaden för prospektering av råvaror i Norden. Det är en intressant utveckling här på hemmaplan.