Procast Media är ett tillväxtbolag som är i det närmaste unikt. Bolaget har sedan starten alltid redovisat vinst, och omsättningen har ökat med i snitt 120 procent per år.

Bolaget har under de senaste åren byggt upp en unik plattform för mediahantering, där bolaget exponerar besökare i vårdsektorns väntrum för så kallad Digital-out-of-home reklam och andra program.

Nu, samtidigt som reklammarknaden åter tar fart, väljer bolaget att genomföra en offensiv nyemission för att själva bygga upp ett nätverk av annonssäljare. På det sättet slipper Procast Media förlita sig på andra, externa leverantörer, och kan öka vinsten ännu mer.

Emissionserbjudandet omfattar aktier, konvertibler och teckningsoptioner, vilket betyder att den som tecknar sig har hela fyra möjligheter att ta del av uppgången, samtidigt som konvertibelns unika utformning ger placeraren en trygghet gentemot ett - eventuellt - kursfall.

Emissionskurs: 4 kronor per unit
Teckningstid: 12 maj - 2 juni 2010
Market cap: 10,9 Mkr
Största ägare: Richard Bernström inkl bolag (18,8%)

Memorandum: Ladda ner här (pdf)
Teckningssedel: Ladda ner här (pdf)

Analys av Procast Media gjord av Axier Equities

- Procast Media - ökar tempot och kapitaliserar på nätverket
- Procast Media har vuxit med 120 procent per år, nu ökar bolaget tempot
- Aldrig ett förlustår sedan bolaget startade
- Genomför offensiv emission för att satsa på rikstäckande säljorganisation
- Får stororder från Distriktstandvården
- Gynnas av reklammarknadens kommande uppgång
- Nästan 600 nya skärmar på ett års tid gör att Procast tecknar avtal med installationsföretaget NEA för att hinna med att svara mot efterfrågan

Sammanfattning

I det tysta har Procast Media vuxit på en marknad som många mer eller mindre förkastat, mediemarknaden. Procast Media är emellertid verksamt inom det delsegment, Digital-Out-of-Home, den delmarknad som faktiskt vuxit till och med under den konjunkturnedgång som vi såg under förra året. Procast Media har levererat betydligt bättre än vad branschen har gjort, bolaget har sedan starten vuxit med mer än 120 procent per år.

Affärsidén är noga genomtänkt, bolaget arbetar med att tillhandahålla ett antal egna TV-kanaler, med inriktning på vården och dess behov. I första hand sker detta genom att Procast Media tillhandahåller information, reklam och andra typer av program till väntrummen hos tandläkare, läkare och vårdinrättningar runt om i Skandinavien.

Hittills har bolaget valt att arbeta med att bygga upp sitt egna nätverk som i dag består av närmare 1,700 skärmar runt om i landet. Procast Media satsar nu på att bygga upp en intern säljorganisation som skall fokusera på reklamförsäljningen, något som gör att bolaget kan kapitalisera på sitt redan i dag lönsamma nätverk. Som en följd av detta bör lönsamheten i företaget stärkas betydligt. För att klara av detta genomförs just nu en nyemission som är fullt garanterad, vilket betyder att ledningen i Procast Media redan vet att kapitalet är säkerställt. Nu skall Procast Media skörda frukterna av tidigare års arbete, något som påpassligt nog korrelerar med den uppgång vi ser på reklammarknaden.

Ladda hem hela analysen av Procast Media (pdf)