Det medicintekniska bolaget OssDsign ska notera sina aktier på Nasdaq First North Stockholm under år 2019. Det verkar vara ett intressant företag eftersom de i mitten av februari tog in hela 64 miljoner kronor från investerare, både från privatpersoner och investmentbolag. Det är alltid svårt att bilda sig en uppfattning om hur bra ett företag är innan det är noterat, bolaget presenterar sig helt enkelt inte på samma sätt som när de måste tänka på aktiemarknaden och dess aktörer inte är experter på det medicinska området i fråga.