Sensidos
e är ett onoterat läkemedelsbolag som planerar att göra en nyemission med start under mars 2011. Företaget är på väg ut på världsmarknaden med en ny produkt för behandling av Parkinsons sjukdom. 

Efter två lyckade kliniska studier kan nu företaget lämna riskfasen bakom sig. Genom ett egenutvecklat läkemedel i form av mikrotabletter och en elektronisk doseringsapparat möjliggör Sensidose uppfinning en individanpassad dosering i tablettform.Det nya läkemedlet och systemet från Sensidose täcker stora medicinska behov. Upp till 90 % av världens 1,5 miljoner Parkinson patienter bedöms ha nytta av produkten, motsvarande en marknadspotential på ca. 2,2 miljarder USD. Den patentskyddade teknikplattformen kommer att förbättra behandlingen även av många andra kroniska sjukdomar.

Bakom företaget ligger forskare som varit med och grundat bolagen NeoPharma, Orexo och Personal Chemistry men även företagsledare som lett och utvecklat bl.a. Pharmacia Biotech.


Om du är intresserad av att delta i nyemissionen så kan du kontakta företaget. Om du senare vill köpa eller sälja onoterade aktier i Sensidose så kan det vara bra att läsa denna guide om att köpa och sälja onoterade aktier.