Den amerikanska oljeindustrin är mycket väl reglerad genom statliga och delstatliga regler och starka oberoende institutioner. Det finns också en branschpraxis som byggts upp under 150 år av oljeutvinning på amerikanska kontinenten och som gått i arv genom flera generationer. Oljeutvinningen i Texas som påbörjades redan på 1880-talet och ökade kraftigt efter 1930 står i dag för en fjärdedel av USA:s totala produktion av både olja och gas. Under mitten av 1980-talet sjönk oljepriserna kraftigt och kraven på rationaliseringar ökade och de större oljebolagen sökte fusioner med varandra. Detta ledde sedan till att de nyfusionerade bolagen började sälja ut mindre fält i syfte att koncentrera sig på deras globala jakt på volymmässigt större fyndigheter, en trend som fortsätter även idag. Denna trend har gynnat mindre bolag som kan få lönsamhet även ur mindre fält genom att vara flexiblare och mer kostnadseffektiva än de stora internationella jättarna.

I Texas söker man tillstånd för borrning samt rapporterar all information om borrningen och borrhålets produktion till Texas Railroad Commission som är en delstatlig tillsynsmyndighet med ansvar för att reglera all borrning i delstaten. Denna information är offentlig och tillgänglig för alla som så önskar och på senare tid finns även mycket av informationen på Internet. Den amerikanska skattemyndigheten Internal Revenue Service (IRS) dubbelkontrollerar alla produktionsuppgifter i sin löpande revision av branschen.