Mindmancer AB, ett onoterat aktiebolag, har gjort en nyemission på 2,3 miljoner kronor för att expandera utomlands.

- Pengarna ska vi använda för fortsatt expansion i Sverige, men också till satsningar i Polen och Norge, där vi nyligen har knutit avtal med partners som ska sälja våra bevakningstjänster, säger Johnny Berlic, VD på Mindmancer.

Mindmancer genomförde en nyemission för ett år sedan och fick 5 miljoner i riskkapital. Bolaget erhöll då 3,7 miljoner kronor och resterande belopp skulle betalas ut när försäljningen av abonnemang av bevakningstjänster uppnått en viss nivå. Detta mål uppnåddes flera månader tidigare än beräknat och nu tillförs bolaget ytterligare 2,3 miljoner kronor.

Bakom investeringen står bland annat venturebolaget Coach & Capital.

- Vi satsar pengarna i ett bolag som finns i en växande bransch. Mindmancer har snabbt etablerat sig inom flera olika områden och levererar idag övervakningssystem till ett flertal större byggbolag, skolor samt andra skyddsobjekt. De har en unik teknik som vi bedömer kommer att bli riktigt framgångsrik. Vi bidrar framförallt med generellt managementkunnande och som kontaktskapare i kommersialiseringen av företagets produkter, säger Lennart Hagegård, investerare på Coach & Captial.

Pengarna kommer framförallt att användas till Mindmancers internationella expansion. Polen och Norge blir de första länderna i utlandsexpansionen, därefter väntas en satsning i Storbritannien.

- Vi har också fått väldigt bra respons för våra bevakningslösningar i Polen. I Norge ser vi ett stort intresse för framförallt skolbevakaren, som förebygger skadegörelse på skolor, säger Johnny Berlic.