Medfield Diagnostics är ett intressant företag som hjälper strokedrabbade patienter. Företaget gör nu en nyemission och listar sig sedan på Aktietorget den 2 maj 2012. Personer i ledningen har tidigare varit med om att bygga upp försäljning i miljardnivå, vilket är ett styrketecken för Medfield Diagnostics. Axier Equities har gjort en analys av Medfield Diagnostics som ger en köprekommendation. Du kan även ladda ner hela analysen som en pdf genom att klicka på bilden nedan.