Kopparberg Invest gör en nyemissionen på 2,1 miljoner kronor mellan den 6 - 20 december 2010. Ett av syftena med  emissionen är att köpa ett företag inom kapitalförvaltning och corporate finance. Kopparberg Invest planerar en notering längre fram och är alltså idag onoterat.

För dig som är intresserad av att köpa eller sälja onoterade aktier så finns bland annat Nyemissioner.se's forum för att annonsera om onoterade aktier.