Kiruna Iron ska göra en IPO, det skrev bolaget tidigare idag. För några år sedan var en notering av sina aktier på AIM i London påtänkt men nu ska den ske i Norden och man får förmoda att det blir i Sverige. Det har tagit sin tid men det gör det å andra sidan i gruv- och prospekteringsbranschen, det tar tid att hitta och verifiera tillgångar, anlägga en gruva och börja producera, på allt detta kommer en väldigt komplicerad tillståndsprocess och stort behov av kapital. Men när saker och ting väl är på plats kan det samtidigt bli en bra verksamhet under årtionden.