Allt om Marknaden har en bra introduktion till vad investment banking är och vad de olika jobben innebär. Det är en video om investment banking som är en dryg halvtimme lång där anställda på investment banken UBS berättar om sina olika roller.

IVideon är framtagen för att introducera studenter till investment banking-branschen och är producerad av Dr Kathy Walsh på UBS för School of Banking and Finance vid Australian School of Business.

Se videon om investment banking på Allt om Marknaden. Det finns även en satir om investment banking som är producerad i finanskrisens spår.