Industrial Solar blir ett av de första företagen att notera sina aktier i Sverige under 2019 i och med att handeln startar på Spotlight den 15 januari. Det är ett svenskt moderbolag men all operativ verksamhet finns i ett tyskt företag. Det är Absolicon Solar Collector AB som har hjälpt Industrial Solar att notera sig i Sverige, efter någon form av affär där Absolicon köpte en stor del av företaget när de hade hamnat i en ekonomisk knipa. Återstår att se hur bra solenergi-verksamheten kommer att utvecklas.