Effnet Holding AB placerar Effnet AB i ett nytt dotterbolag kallat HC Holding AB, som man sedan noterar på First North. Det bolag kommer att innehålla Effnets verksamhet inom Header Compression. Effnets andra verksamhet kommer att finnas kvar i Effnet Holding, som kommer att byta namn till Factum Electronics Holding AB.

Läs mer om noteringen av HC Holding AB.