Nu har vi publicerat en kort guide till olja och naturgas. Få en första inblick i vad naturgas och olja är och har skapats. Naturgas är exempelvis nästan samma sak som metan, vilket kan utnyttjas för att skapa gas av andra saker. Det är två råvaror som är de mest betydelsefulla i världen.