Vi har tidigare uppmärksammat spelutvecklaren G5 EntertainmentAktietorget ett flertal gånger. Det är verkligen ett företag som går från klarhet till klarhet. G5 har gång efter annan slagit och uppgraderat sina prognoser.

Ledningen för G5 Entertainment bekräftade idag att bolaget infriar den tidigare kommunicerade försäljningsprognosen för 2010 om 22 Mkr (en ökning om 132% jämfört med 2009) och ett rörelseresultat om 9 Mkr (2009 en förlust om 1,5 Mkr).

Ledningen bekräftar vidare försäljningsprognosen för 2011 till 40 Mkr, med ett rörelseresultat om 15 Mkr, vilket är en ökning på 82 % av omsättningen samt 66 % av rörelseresultatet jämfört med 2010. Med hänsyn till elimineringen av minoritetsintressen och av ytterligare positiva effekter av skatterabatter på den utdelning som moderbolaget erhåller från koncernens utvecklingsstudios höjs prognosen för vinst per aktie (EPS) till 1,60 kr för 2011.

Aktien steg med drygt 19 % idag till 13,70 kr.