Formpipe
har tecknat avtal avseende licenser för ECM-produkten Formpipe Platina för dokument- och ärendehantering samt e-tjänster. Det totala ordervärdet uppgår till 1,5 miljoner kronor, varav 0,9 miljoner licensintäkter vilka intäktsförs under första kvartalet 2011. Aktien stärktes 3,3 procent till 15,60 kronor.

Tilgin har vunnit ytterligare en order från Bredbånd Nord i Danmark gällande nästa generations höghastighetsplattform. Ordervärdet uppgår till drygt 4 miljoner kronor och leveranser beräknas påbörja i juni. Aktien adderade 13,9 procent till 1,88 kronor.

Bringwell steg 3,4 procent till 1,84 kronor under hygglig omsättning.