En marknad för fjärrvärme har börjat växa fram i Norge. Landet har uppmärksammat den svenska modellen med fjärrvärme och utbyggnadstakten kommer att vara stor. Man har förstått att det är bättre att exportera elen och övergå till bl.a. biobränsleeldad fjärrvärme för uppvärmning. Under hösten 2008 pågick koncessionsförhandlingar om minst 40 nystartade fjärrvärmeverk. Nu pågår försäljning till flera av dessa verk i Norge.


NordIQ har etablerat sig på den Norska marknaden bland annat genom ett avtal med det nystartade fjärrvärmebolaget i Hönefoss. NordIQ levererar även till Hafslund Fjernvarme som ska dubbla sitt fjärrvärmenät inom ett par år. NordIQ har i ett första skede fokuserat sin marknadsföring på Sveriges storstadsregioner och Norge.


NordIQ gör nu en nyemission inför sin listning på Aktietorget.