Ett bolags kapitalstruktur kan kan bland annat bestå av stamaktier, preferensaktier, obligationer och lån. När kapitalstrukturen ändras så påverkar det också skuldsättningsgraden. Om företaget har gett ut obligationer så påverkas också innehavarna när kapitalstrukturen ändras och deras position att få betalt ändras.

Denna video om ett företags kaptialstruktur förklarar på ett bra sätt vad kapitalstruktur är för något och hur obligationsinnehavarnas position påverkas när den förändras.