Emotra gör en nyemission, teckningssedel går att skicka in från den 25 februari.

Emotra är ett medicintekniskt företag baserat i Linköping. De har genom forskning hittat en lösning på den psykiatriska vårdens svåraste utmaning, att fastställa deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Emotra har ett färdigutvecklat och kliniskt väldokumenterat test och produktsystem.


Exakta villkor och anmälningssedel har i skrivande stund ännu inte presenterats. Men teckningstiden startar den 25 februari och företaget önskar sammanlagt 10 Mkr, vilket skulle ge de nya investerarna 50 % av företaget. Efter emissionen kommer Emotra att notera sig på Aktietorget.