Investera i framtidens DNA-teknik

DNA-Guide fortsätter att expandera och genomför för närvarande en andra nyemission för att stärka sin kapitalbas och accelerera företagets tillväxt. Man har säkrat 2,5 miljoner kronor i inflöde till följd av den första emissionen i juni månad och siktar på att tillföra bolaget ytterligare drygt 5 miljoner kronor under hösten. Emissionen är öppen fram till och med den 30 november.

DNA-Guide - Nordens ledande leverantör av personliga DNA-profile

- DNA-Guide är Nordens första och ledande bolag som erbjuder personliga DNA-tester - en marknad som årligen växer med över 30 %
- Bolaget har sedan start etablerats som den svenska leverantören DNA-tester till konsumentmarknaden, vilka ger information om ursprung, egenskaper samt risken att utveckla ärftliga sjukdomar
- En börsnotering av DNA-Guide är planerad till 2012
- DNA-Guides vision är att bli en världsledande aktör för informationstjänster kopplade till DNA-tester

En enorm marknadspotential

Gentester och personlig genomik är en snabbt växande ny industri som årligen växer med 30 %. Marknaden för personliga DNA tester väntas växa till 100 miljoner USD per år bara i USA år 2012. Den Europeiska marknaden antas bli minst lika stor.

Aktuellt erbjudande

För mer information om den aktuella emissionen och DNA-Guides erbjudande till investerare.