Mats Jonnerhag är sedan 2009 ansvarig för tillgångsallokering och ”stock-picking” hos ACT Asset Management. Under åren 2007-2009 arbetade han som Chief Investment Officer för den skandinaviska desken hos Adler Privatbank i Zürich. Mats Jonnerhag har varit verksam på den svenska finansmarknaden sedan 1978 och har en lång och bred erfarenhet av kapitalförvaltning, företags- och aktieanalys, marknadsstrategi och makroanalys. 1982 grundade han analystidningen BörsInsikt. Tre år i följd (2005-2007) blev han utnämnd till Årets Stock-Picker av tidningen Privata Affärer. Mats föddes 1953 i Göteborg, Sverige

Mats Jonnerhag är känd för att förespråka investeringsklockan och hur man ska fördela sina placeringar under en konjunkturcykel. Se en presentation där Mats Jonnerhag presenterar investeringsklockan.