Henrik Aurelius arbetar sedan februari 2011 på Strict med affärsjuridik. Han har sedan 2007 arbetat på advokatbyrån White & där han fokuserade på området bank och finans men även bolagsrätt samt företagsförvärv. Under sin tid på White & Case medverkade Henrik vid flertalet gränsöverskridande investeringar och transaktioner och företrädde såväl svenska som utländska företag, investmentbanker och riskkapitalbolag. Vidare har Henrik undervisat i avtalsutformning vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet och varit seminarieledare på programmet Mark- och fastighetsjuridik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.