Bioextrax ska notera sina aktier och inleder inom kort en IPO på det klart låga beloppet 5 miljoner kronor. Verksamheten verkar vara riktigt spännande där man har en teknologiplattform som gör att man kan omvandla organiskt avfall till värdefulla material. Det återstår väl att se hur kostnadseffektivt det hela är men med tanke på hur stort trycket är i världen på att gå mot mer miljövänliga processer så vore det väl konstigt om det inte fanns i ekonomi i det på vissa områden.