Bahnhof som idag är noterat på Aktietorget planerar att byta lista och notera sig på Stockholmsbörsen. Det ser ut att bli en notering under andra halvan av 2011. Företaget är just nu fullt upptaget med att expandera och vill just nu inte stjäla ledningens tid med en omfattande noteringsprocess.

Bahnhof är ett verkligt intressant företag. Omsättningen ökar kontinuerligt och hela tiden med en bra vinstnivå.

Följ Bahnhofs noteringsplaner på Stockholmsbörsen.

Ett område som Bahnhof ännu så länge inte har utvecklat så mycket är att leverera telefonväxlar till företag. Det finns alltså en stor potential att leverera fler typer av tjänster. Likaså kan betydligt fler av Bahnhofs privatkunder erbjudas telefoni.