Browsing Archive: February, 2020

Train Alliance noterar sig denna vecka

Posted by Redaktionen on Monday, February 17, 2020, In : Notering 
Train Alliance försörjer tågoperatörer med moderna och effektiva produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom infrastruktur och logistik. Analytiker rekommenderade denna noteringsemission och intresset visade sig också bli stort, hela 22 000 personer tecknade sig för aktier. Noteras på First North torsdag den 20 februari.

Continue reading ...
 

Intressanta företaget Codemill ska göra en IPO på First North

Posted by Redaktionen on Friday, February 14, 2020, In : Notering 
Det intressanta företaget Codemill siktar på att göra en IPO på First North i slutet av 2020. Bolaget kommer från Umeå och har arbetat inom video sedan starten. Det som är nytt är att bolaget allt mer går över från att vara ett konsultbolag till att utveckla och sälja de digitala verktygen. Bolaget har redan tagit in en del pengar.Continue reading ...
 

Bioextrax ska notera sina aktier

Posted by Redaktionen on Tuesday, February 11, 2020, In : Notering 
Bioextrax ska notera sina aktier och inleder inom kort en IPO på det klart låga beloppet 5 miljoner kronor. Verksamheten verkar vara riktigt spännande där man har en teknologiplattform som gör att man kan omvandla organiskt avfall till värdefulla material. Det återstår väl att se hur kostnadseffektivt det hela är men med tanke på hur stort trycket är i världen på att gå mot mer miljövänliga processer så vore det väl konstigt om det inte fanns i ekonomi i det på vissa områ...
Continue reading ...
 

Noteringar denna vecka

Posted by Redaktionen on Monday, February 10, 2020, In : Notering 
Veg of Lund - Idag noteras Veg of Lund på First North. Intresset för att teckna aktier i Veg of Lund var mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier, tecknades cirka 9,4 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen cirka 2,8 gånger.

Hudya - En nordisk operatör inom el, försäkring, telekom, bank och hemalarm/smarta hemmet. Noteras på First North på fredag.

Continue reading ...
 

Funrock, spännande gamingföretag ska till börsen

Posted by Redaktionen on Saturday, February 1, 2020, In : Notering 
Det spännande gamingföretaget Funrock ska notera sina aktier enligt Onoterat AB som äger omkring 1 procent. Funrock utvecklar egna spel och publicerar andra företags spel, där fokus verkar vara helt och hållet på mobilspel. Nu är Funrock även mitt uppe i att köpa Prey Studios som utvecklar ett MMA-managerspel. Onoterat AB skriver att en notering är aktuell inom det rätt breda spannet 2020-2021.Continue reading ...
 
 

Nyemission & Börsnotering


Aktuell information om aktier, investeringar, nyemissioner och börsnoteringar.