Safe Lane Gamings affärsidé är att vara ett förvärvsintensivt bolag inom gamingindustrin. Verksamheten är ny på Spotlight där man övertog Challenger Mobiles plats. Nu har bolaget meddelat att man i början av nästa år ska göra en företrädesemission på 54 Mkr, och om de medföljande teckningsoptionerna senare används så ökar beloppet till 188 Mkr.Continue reading ...