Browsing Archive: April, 2014

Igrene, ett intressant råvaruföretag i Sverige

Posted by Redaktionen on Sunday, April 27, 2014, In : Nyemission 
Igrene har under många år arbetat med att prospektera och dokumentera markerna kring Siljan. Det finns tillgångar av metangas som företaget siktar på att ta upp och sälja. Det finns även ovanligt varmt vatten i berggrunden, vilket kan bli geotermisk energi. Olja är inte något Igrene har fokus på, men den sipprar ut helt naturlig på sina ställen. Ny gör Igrene en nyemission inför sin notering på Aktietorget. Läs artikeln och se videon om Igrene.Continue reading ...
 

Lidds siktar på att notera sin aktie

Posted by Redaktionen on Thursday, April 17, 2014, In : Notering 
Läkemedelsföretget LIDDS från Helsingborg ska enligt uppgift planera för en notering av sin aktie. Lidds hade i början av 2013 som mål att bli uppköpt under 2013, vilket dock inte har skett. Nu verkar planen i stället vara att notera aktien under hösten 2014.
Continue reading ...
 

GFG Small Cap - En äkta småbolagsinvestering

Posted by Redaktionen on Monday, April 7, 2014, In : Nyemission 
Det finns många småbolagsfonder på marknaden, men problemet är att de inte innehåller några småbolag. De investerar i de större företagen på Stockholmsbörsen, bortsett från de absolut största. Nu har det dock dykt upp en klart intressant investeringsmöjlighet, GFG Small Cap (Global Financial Group Sweden Small Cap). GFG Small Cap investerar i företag på First North, NGM, Aktietorget och Nasdaq OMX Smallcap. Och det är folk med erfarenhet från denna marknad som driver företa...
Continue reading ...
 
 

Nyemission & Börsnotering


Aktuell information om aktier, investeringar, nyemissioner och börsnoteringar.