Vi presenterar guldmarknaden, från historisk utveckling till år 2010. Inklusive siffror över efterfrågan och utbud under de tio senaste åren för guld.

De officiella guldreserverna i olika centralbanker och andra officiella institutioner beräknades under mars månad 2010 att uppgå till omkring 30 190 ton (970 615 koz). Nationer håller i genomsnitt cirka tio procent av sina officiella reserver i guld. Även om flertalet centralbanker ökat sina guldreserver under det senaste decenniet har sektorn som helhet varit nettosäljare sedan 1989 och de efterföljande tio åren. Dock har den globala finanskrisen föranlett att ett antal centralbanker stoppat försäljningen och istället blivit nettoköpare av guld. De största reserverna återfinns idag i USA, Tyskland och i den Internationella Valutafonden.

Läs vår genomgång om guldmarknaden, nyttigt för dig som vill investera i guld och guldföretag.