Axier Equities har gjort en aktieanalys av Genesis IT. Genesis IT noterades på Aktietorget den 11 oktober 2010 efter att tidigare ha handlats på HQ Techmarket. Nedan kan du läsa en sammanfattning av analysen.
  • Marknaden för IP-bevakning beräknas växa med 27 procent per år enligt Gartner
  • Genesis värderas till P/E 10, långt under konkurrenterna
  • Återförsäljaravtal med Skanska Electro, G4S och YIT
  • Värderas under kassan och bokfört eget kapital
  • Skuldfritt och lönsamt
ASP-leverantören Genesis IT som levererar en lösning där servertekniken är stationerad hos bolaget, men där kunden använder systemet via en fjärrdator. Genesis produktutbud består av tre grundprodukter: WorldWideDesktop, BevakningDirekt, och Fenix.

Molntjänsten WorldWideDesktop hjälper företag att reducera kostnader för IT-infrastruktur. Genom att koppla upp sig mot Genesis serverpark får kunden tillgång till en ”arbetsplats” som är betydligt mer driftsäker än ett vanligt system. BevakningDirekt hjälper kunden att få åtkomst till bevakningssystem oavsett var i världen denne befinner sig samt  möjliggör fjärrlagring av inspelat material i Genesis säkra serverpark. Affärsprogrammet Fenix, som bygger på Genesis säkra system är ett fulländat affärsprogram som innehåller funktioner såsom fakturahantering, bokföring, inventering och leverantörsbetalningar.

Bolaget verkar på marknader som enligt flertal analysbolag har framtiden för sig. IP-övervakning förväntas växa med tvåsiffriga tillväxttal de kommande åren och marknaden för ASP-tjänster, så kallade molntjänster beräknas öka då allt fler mindre och mellanstora företag inser att det finns stordriftsfördelar vad gäller IT-servrar, vilket gör det billigare att använda en fjärrdator istället för att lägga pengar på IT-utrustning och IT-konsulter, som beräknas öka i pris på grund av ökad efterfrågan och en kompetensbrist.

Bolaget värderas idag under både eget kapital och värdet av kassan samt har ett P/E-tal på 10 trots stora investeringar i BevakningDirekt. Vi räknar med att dessa kommer bidra positivt till omsättningen i framtiden. Bolagets avtal med G4S, YIT och Skanska Electro har ännu inte visat sig i omsättningen. Med tanke på att en stor del av investeringarna är avklarade tror vi på en tillväxt i både vinst per aktie och vinstmarginal då omsättningen ökar.