Marknaden för prospektering av råvaror i Norden

Nedgången av prospektering under 2009 blev kortvarig och inte lika djup som många, inklusive Raw Materials Group (RMG), förväntade sig. Enligt den årliga översikten av prospekteringen i hela Norden som görs av Raw Materials Group (RMG) förutspås prospekteringsinsatserna i Norden (Sverige, Finland och Norge) under 2010 att nå upp till nära 2008 års rekordnivåer, runt 150 miljoner Euro. Det beror framför allt på att den globala finanskrisen inte satt djupa spår i de flesta av de länder som driver metallefterfrågan och därmed indirekt även driver prospekteringen i världen. Detta gäller såväl för Kina som för länder som Brasilien, Indien samt andra länder i Asien.Prospektering efter metaller är i princip direkt proportionell mot metallpriserna med ett års fördröjning. Med stigande metallpriser under 2009/2010 förväntas prospekteringen att öka i motsvarande grad 2010/2011. RMGs prognos för prospekteringen i hela Norden tyder på att de totala insatserna under 2011 kommer att nå nya rekordnivåer, så mycket som 200 MEUR. En uppgång från 110 miljoner EUR på två år.

De nordiska länderna är inte bara ledande vad gäller gruvbrytning i Europa, de är även de mest attraktiva länderna för prospektering. De nordiska länderna förväntas att behålla sitt ledarskap inom gruvbranschen även i framtiden. Mer än två tredjedelar av Europas totala prospekteringsinsatser under 2008 (exklusive Ukraina och Ryssland) gjordes i Sverige, Finland, Norge och Grönland. Sedan dess har en nedgång på mer än 40 procent drabbat den internationella prospekteringen. Denna siffra i Norden slutade på 25 procent, vilket innebär att de nordiska ländernas ledning stärkts.

Läs mer om guldmarknaden. På AlltOmMarknaden kan du även helt gratis se videofilmer om investeringar. Samt en artikel om olje- och gasmarknaden i USA.