VD för Phase Holographic Imaging svarar på frågor

Vad säljer ni?

Vi säljer HoloMonitor, ett holografiskt mikroskop i olika modeller för infärgningsfri och oförstörande analys av levande celler i 3D. I nuläget har vi två produkter till försäljning, HoloMonitor M3 och HoloMonitor M4. Via den förestående nyemissionen har vi för avsikt att utveckla en ny produkt – HoloMonitor M5. I HoloMonitor M5 kommer vi att kombinera infärgningsfri analys med analys av infärgade celler.

Varför utveckla HoloMonitor M5 nu?

Med HoloMonitor M5 kombinerar vi ny och befintlig teknik för att få en heltäckande produkt som tillgodoser både kundens framtida och etablerade behov inom cellterapiområdet.

Betyder detta att ni kommer att avveckla HoloMonitor M3 och M4?

HoloMonitor M5 kommer på sikt att bli vår nya ”high-end” produkt och ersätta M3:an. M4:an kommer att finnas kvar som vår ”low-end” produkt. Vi ser att kunder i framtiden kommer att köpa en eller kanske två M5:or för forskningsändamål och ett flertal M4:or för övervakning av cellodlingar.

Hur ser er affärsmodell ut?

Kortfattat bedriver vi försäljning av instrument och tillhörande programvara. Vi planerar även att i samarbete med partners ta fram ett specialanpassat cellodlingskärl för våra produkter. Ett sådant engångskärl kommer att ge bolaget löpande intäkter från de instrument som är i drift hos våra kunder.

Hur stor är marknaden?

Vår marknad omfattar idag cirka 70 000 cellaboratorier runt om i världen. Det bör dock poängteras att en del av bolagets marknad ännu befinner sig i forskningsstadiet. Denna delmarknad når full potential i det fall cellterapier blir en allmän behandlingsmetod. Detta skulle innebära att patientspecifika celler kommer att odlas industriellt i ”cellfabriker” för att förse en stor del av mänskligheten med celler för att bota en rad folksjukdomar. Bolagets marknad skulle därigenom växa dramatiskt.

Hur ska ni nå marknaden?

Inom den bransch vi befinner oss måste nya analysmetoder bli vetenskapligt accepterade av opinionsledare. I ett första steg avser vi därför att uppnå marknadsacceptans genom en kombination av försäljning på nyckelmarknader via våra distributörer och genom samarbeten med opinionsledare. Denna marknadsacceptans kommer att göra våra produkter högintressanta för multinationella bioteknikbolag. I ett andra steg avser vi att teckna distributionsavtal med ett eller flera av dessa bolag för att nå hög tillväxt och god lönsamhet.

Har ni fått statligt stöd?

Ja, Vinnova har alltid trott på oss. Vi har både fått direkt och indirekt stöd av Vinnova sedan 2001. Senast under 2011 fick vi cirka 2 MSEK för att utveckla HoloMonitor M4.

Memorandum och teckningsanmälan för Phase Holographic Imaging nyemission.

Peter Engelberg, VD för Phase Holographic Imaging