Veckans Affärer rekommenderar i en aktieanalys till köp av aktier i Tradedoubler. Tidningen prognostiserar att företaget omsätter 2,8 miljarder kronor och tjänar 55 Mkr, motsvarande 1,30 kr per aktie. Under 2011 tror Veckans Affärer på en omsättningsökning på 10 % och en vinst på 140 Mkr, motsvarande 3,40 kr per aktie. Aktien handlas alltså till PE-talet 11 räknat på kursen vid analysen. Tidningen anser att en uppgång på 30 % är möjlig, till 50 kr.