Thunderful Group har planer på en börsnotering. Nu har bolaget förvärvat inkråmet av Station Interactive som adderar en studio med 35 anställda. Thunderful är koncern som till stor del växer genom förvärv. Dagens Industri har tidigare skrivit att bolaget planerar för en börsnotering och det är många som väntar på att få investera, men någon notering har ännu inte skett.