Spelföretaget G5 Entertainment kommer att åka runt i sverige och presentera sig för investerare. I ett led i sin strävan att öka de svenska placerarnas kännedom om den verksamhet som bedrivs i spelföretaget G5 Entertainment genomförs en s.k. road show. Under presentationerna kommer deltagarna att få ta del av de positiva effekter som bolagets nya affärsmodell ger.

G5 Entertainment kommer att delta på flera av de Aktietorgsdagar som hålls runt om i landet under september. Presentationerna kommer att hållas av Johan Wrang, styrelseledamot i G5 Entertainment och bolagets VD, Vlad Suglobov. Observera att delar av presentationen kommer att hållas på engelska.

Då antalet platser är begränsat krävs föranmälan till investors@g5e.com.

Datum - Tid - Stad - Plats
2010-09-23 18,00 Malmö Malmö Börshus
2010-09-24 07,45 Lund Frukostmöte hos Advokatfirman Gulliksson, Ideon
2010-09-27 18,00 Stockholm Ernst & Youngs lokaler, Jacobsbergsgatan 24
2010-09-28 18,00 Uppsala Park Inn, Storgatan 30
2010-09-29 18,00 Göteborg Radisson Blue Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59-65
2010-09-30 16:00 Örebro Inkuberas lokal, Forskarvägen 1