First North får ett nytt olje-bolag. Det är det svenska företaget Selena Oil & Gas, verksamt inom olja och gas i Ryssland, som snart listas. Det görs via ett omvänt förvärv av Emitor Holding.

Emitor Holding är ett något avsomnat bolag som nu "säljer" sin plats på First North. Man erhåller 2,5 % av aktierna i Selana för besväret.

Även om Emitors egna verksamhet är något avsomnad så är målet att notera den på nytt, då Emitor delar ut den till ägarna innan Selena kommer in.

Läs mer om listningen av Selena Oil & Gas

Om du är intresserad av olje- och gasmarknaden i USA så läs denna genomgång.