Petter Hedberg från Forextrade om varför valutamarknaden är intressant att handla på:

Valutamarknaden är världens största och mest likvida finansiella marknad vilket gör att flödet är näst intill obegränsat. Detta skapar en möjlighet till blixtsnabba och precisa avslut. Valutapar tenderar att i större mån än andra finansiella marknader röra sig i långa och tydliga trender som tämligen enkelt kan identifieras i diagrammen.

Eftersom marknaden är öppen dygnet runt kan du välja att trada de tider som passar dig, detta oavsett om du vill agera tidig morgon, eftermiddag eller sen kväll. En individuellt förutbestämd hävstång gör att det finns en möjlighet till stor avkastning med liten kapitalinsats (dock med en ökad risk).