Tre stycken svenska onoterade aktiebolag gör just nu nyemissioner. Om du är intresserad av att delta kontakta respektive företag.


ObsteCare AB
- Lanserar ny teknik för övervakning av värksvaghet hos födande kvinnor. Den nya övervakningstekniken som bolaget lanserar till sjukhus kan komma bli en ny och viktig del vid många framtida förlossningar världen över. Produkterna är unika på marknaden och har stor potential. (O-listan venture) 

CarpoNovum AB - Utvecklar och marknadsför kirurgiska instrument ämnade att användas vid cancerkirurgi i tjock- och ändtarm. En världsprodukt för skarvning av tarm vid canceroperationer som nu lanseras världen över. Större placerare kan här hitta en unik och intressant placering med stor potential.

Godoc AB - Rikstäckande söktjänst på nätet inom hälsa och sjukvård. En unik och spännande satsning som redan visat stark tillväxt i Sverige. I framtidsplanerna ligger även att etablera plattformen utanför Sverige.