Framväxten av internetannonsering har under det senaste decenniet revolutionerat möjligheten att utvärdera och mäta marknadsföringsaktiviteter. Möjligheten att i realtid följa vilka insatser som leder till enskilda resultat har gjort att allt större del av bolagens marknadsbudgetar placeras online. År 2008 var första året då det investerades mer annonspengar på Internet än i TV. Detta är en trend som håller i sig och det finns ett tydligt mönster där stora delar av annonspengarna flyttas från övriga medier till Internet.

Det är nog tydligt för de flesta att internetmediet kommer att fortsätta växa beaktat hur stor del av tiden som varje svensk spenderar framför Internet jämfört med övriga medier. Ett annat spännande mönster är att traditionella medier växer samman med Internet. Exempel på detta är att tidningar, radio och TV numera finns tillgängliga på Internet. Detta innebär enorma möjligheter för Adoperator.

AdOperator memorandum (pdf)

Läs mer om Adoperators nyemission