IG Markets som erbjuder handel med derivatinstrumentet contracts for difference (CFD) halverar courtaget på svenska aktier. Det nya courtaget kommer att ligga på 0,05 % och träder i kraft den 18 oktober.

IG Markets är en del IG Group noterat på Londonbörsen. En av IG Markets hörnstenar är att ha en transparent prissättning.  Redan innan sänkningen av courtaget erbjöds kunderna att handla aktie-CFDs till de faktiska börskurserna, utan utökad spread, eftersom det innebär en extra dold avgift.

- Det känns mycket bra att nu även kunna ha det lägsta courtaget på CFD:s för svenska aktier samtidigt som vi har en fullständigt transparent prissättning, säger Richard Tejme, VD för IG Markets i Sverige.

IG Markets ger även sina kunder tillgång till alternativa marknadsplatser, s.k. MTF:er, vilket ger möjlighet till ännu bättre orderexekvering då dessa MTF:er ibland har smalare handelsspreadar än Stockholmsbörsen.

CFD och spread trading är väldigt lika hur de fungerar. En stor skillnad är dock att vinster från spread trading är skattefria. Just nu håller spread betting-aktören Pan Index på att etablera sig i Sverige.