Vi noterar även att det har skett en affär inom den svenska finansbranschen. Det brittiska företaget ICAP köper återstående 61.78% av aktierna i svenska TriOptima, ett teknologifokuserat företag inom post trade processing. Prislappen är 109 miljoner euro samt ytterligare 12 miljoner euro för rörelsekapitalet. Två ytterligare betalningar kan tillkomma fram till och med 31 december 2012 baserat på mål för intäkter och vinst.

Källa: Nyemissioner.se