Aktieindexobligationer
kan sägas ge det bästa från två olika sparformer. Dels aktiernas möjlighet till god avkastning och dels obligationens trygghet. Du kan vara säker på att alltid få tillbaka det mesta av ditt sparbelopp och ändå ha möjlighet att ta del av en förväntad kursuppgång. Aktieindexobligationen länkas till ett eller flera underliggande index alternativt en korg med aktier i enskilda företag. En aktieindexobligation är en så kallad strukturerad produkt.