Företaget Guldfonden AB ger nu ut vinstandelslån för alla investerare som är intresserade av att ta del av vinsten i guldhandeln. Läs mer om guldmarknaden eller läs Guldfondens prospekt.

Guldfonden ABs verksamhet

Guldfondens verksamhet avses omfatta inköp, förädling och försäljning av guld och andra ädelmetaller, främst silver. Bolaget avser företrädesvis vara verksamt i Sverige, men kan även komma att både förvärva och avyttra guld och andra ädelmetaller utomlands.

Guldfondens inköp av guld avses i huvudsak ske genom köp av guldhaltigt skrot från metallhandlare och grossister, men kan även ske genom köp av guld från privatpersoner. Förädlingen av inköpt guld avses ske hos en av bolaget kontrakterad affineringsanläggning. Försäljning av förädlingsprocessens slutprodukt, finguld, sker till tillverkare, investerare eller finansiella institut till det guldpris som fastställs dagligen på London Metal Exchange
.