FrontOffice Nordic gör en verkligt minimal nyemission. Maximalt belopp är 750.000 kr. Varje investerare får högst teckna 1 post på 3750 kronor. Dvs det blir 200 poster fördelade på 200 personer, det antal aktieägare som krävs för att notera ett företag på Aktietorget. Det är alltså en ren spridningsemission, ingen emission för att ta in något större kapital. FrontOffice Nordic kommer att notera sina aktier under hösten 2013 på Aktietorget.


FrontOffice är ett företag som tillhandahåller en helhetsservice till företag med finansiella problem. Allt för många företag går i konkurs helt i onödan. Om situationerna hanteras bättre så blir det färre konkurser och alla är vinnare, från ägare till samhället i stort.