Yabie är ett fintech-företag som planerar för en börsnotering. Nyligen meddelade Yabie att deras försäljning har ökat med 326 procent, det gör helt klart förutsättningarna mycket bra. Bolaget lyfter själva fram att 2022 var ett dåligt år, men att det för bolaget var mycket bra. Det som inte uppges i artikeln är någon uppdaterad tidsplan för noteringen av aktierna.

Det man också skulle vilja veta är hur mycket av tillväxten som är organisk, bolaget köpte nämligen flera företag under 2022.