Game Chest Group har som framtida målsättningar att förvärva bolag inom gaming segmentet med tydliga synergieffekter. Bolaget för, vid memorandumets upprättande, inga pågående förhandlingar. Bolaget scannar kontinuerligt av marknaden för potentiella förvärvsobjekt; uppsökandet av förvärvsobjekt sker i huvudsak via företagsförmedlare och andra finansiella rådgivare. Genom noteringen möjliggörs Bolaget att effektivare och snabbare kunna förvärva bolag för att snabbt kunna bygga ett heltäckande eco-system inom sitt segment. Bolaget kommer främst att titta på förvärv inom speldistribution och trafikdrivande plattformar, förvärv som förväntas bidra till en ökad marknadsnärvaro för GCG. Genom att vara ett noterat bolag bedöms även Bolagets trovärdighet att stärkas, vilket kan inverka positivt vid t.ex. avtalsförhandlingar. Motiven till GCG:s beslut om att uppta Bolagets aktie på Spotlight Stock Market är sammanfattningsvis:

  • Skapa förutsättningar för att finansiera framtida förvärv
  • Öka Bolagets synlighet gentemot kunder
  • Ge aktieägare möjlighet till ordnad och transparent handel i Bolagets aktie